Het Bestuur van de Stichting Voedseltuin Groesbeek bestaat uit:

  • Jean Paul van Kuijk (voorzitter)
  • Jeanne Mertens (secretaris)
  • Wopke Veenstra (penningmeester)
  • Mohanad Ayoub, lid
  • Riet Heurkens, lid

De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

  • E-mail adres: info@voedseltuingroesbeek.nl
  • Bankrekeningnummer: NL54 RABO 0198 6755 50
  • Kamer van koophandel nr: 85255076
  • RSIN nummer: 863562966