Het Bestuur van de Stichting Voedseltuin Groesbeek bestaat uit:

  • Jean Paul van Kuijk (voorzitter)
  • Remco Vogel (secretaris)
  • Wopke Veenstra (penningmeester)

 

  • E-mail adres: info@voedseltuingroesbeek.nl
  • Bankrekeningnummer: NL54 RABO 0198 6755 50
  • Kamer van koophandel nr: 85255076

 

T.b.v. ANBI status

Link naar pdf Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (is incl. ingevulde balans)

Link naar ons activiteiten verslag = jaarverslag / jaarplan

Link naar onze jaarrekening